Jaarverslag & jaarrekening

Jaarverslag 2015

Inleiding

2015 was een gewoon jaar en ook weer niet. Gewoon in de zin dat Sonnenborgh zoals alle jaren het publiek en scholen een boeiend programma en uiteenlopende activiteiten bood. Gewoon was in de zin dat de bedrijfsvoering en de bezoekersaantallen op orde zijn. Een ongewoon jaar echter vanwege enkele bijzondere activiteiten zoals de zonsverduistering in maart en de Tour de France die begin juli in Utrecht vertrok. En bijzonder was het niet in de laatste plaats omdat in 2015 de Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, KF Hein Monumenten en het bestuur van de Stichting Vrienden van Sonnenborgh instemden met het businessplan: ‘Nu doorpakken; 2015 – 2017’. Daarbij deden zij ook toezeggingen voor extra steun in de komende jaren om Sonnenborgh in staat te stellen (nog) meer op eigen benen te staan. Sonnenborgh moet, zoals wellicht bekend, ca. 70% van zijn exploitatie met eigen activiteiten verdienen. In museumland is dat een zeer hoog percentage. En daarvoor is het minstens noodzakelijk om het aanbod te vernieuwen, om nieuwe activiteiten te starten, om de communicatie te moderniseren en om de kwaliteit van het gebouw en de ontvangst te verbeteren. Het is de volgende stap in het meerjarenproces van modernisering dat Sonnenborgh zichzelf heeft opgelegd om de toekomst met vertrouwen te kunnen ingaan. Eerder werden al de organisatie en bedrijfsvoering vernieuwd evenals een deel van het aanbod, nu richt de focus zich op het museale aanbod en de kwaliteit van het complex. En dat is waar Sonnenborgh hard mee aan de slag is gegaan en gaat. In 2015 werd er daarom onder andere verbouwd, en een nieuw museaal concept ontwikkeld samen met ontwerpbureau XPEX - ‘Ver weg komt dichterbij’- en werd het onderwijsaanbod primair onderwijs vernieuwd. En dat deden we zoals altijd met een hechte groep vrijwilligers, een paar vaste krachten, een enthousiast bestuur en steun van loyale partijen om ons heen, zoals ‘onze’ cateraar Oud London.

Over dit jaarverslag hangt helaas een donkere schaduw. Op 14 maart 2016, in de weken dat dit verslag werd geschreven, overleed geheel onverwacht onze voorzitter, Roel Gathier. Hij was sinds 2011 voorzitter van het bestuur. Hij geloofde onverkort in de missie en betekenis van Sonnenborgh, en de weg die Sonnenborgh is ingeslagen. Als bestuursvoorzitter heeft hij, samen met zijn medebestuursleden, hard gewerkt om Sonnenborgh te vernieuwen en een bestendige toekomst mogelijk te maken. Zijn overlijden heeft een ieder bij Sonnenborgh, bestuur en medewerkers zeer aangegrepen. En hoewel men op zulke momenten zich weer de relativiteit realiseert waarmee ons leven is omgeven, versterkt de herinnering aan Roel Gathier en zijn opvattingen over Sonnenborgh, de overtuiging dat Sonnenborgh op de goede weg is. Hoe lastig het pad soms ook kan zijn.

Drs. Bas Nugteren
Directeur Sonnenborgh- museum & sterrenwacht

Download hieronder het complete jaarverslag (klik op de omslagafbeelding)

© 2017 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//