Prof. Dr. C.H.Wind Fonds voor kennismaking met weer- en klimaatkunde

De stichting Vrienden van Sonnenborgh heeft er op 19 april 2012 een loot bij gekregen in de vorm van een Fonds op Naam, gesticht door een particuliere begunstiger. Hierdoor zijn de financiële mogelijkheden voor een groot aantal jaren aanzienlijk verruimd.
 
Het Fonds is gesticht als gedenkteken voor Cornelis Harm Wind, fysicus (geboren in Groningen 7-11-1867, overleden in Utrecht 7-8-1911). Prof.dr. C.H. Wind werd in 1902 benoemd tot hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt. Na zijn benoeming in 1905 tot hoogleraar aan de Utrechtse universiteit in de mathematische fysica en theoretische mechanica, bleef hij in verschillende functies verbonden aan het K.N.M.I. tot zijn overlijden in 1911. In 1903 werd hij op 36-jarige leeftijd benoemd  tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
In zijn korte leven heeft hij belangrijke ontwikkelingen op gang gebracht op het gebied van weer- en klimaatkunde, aardbevingsonderzoek en onderzoek van de zee. Eerder toonde hij het elektromagnetisch karakter van Röntgenstraling aan, en bepaalde doormiddel van diffractie de golflengte ervan.
 
Deze gegevens zijn ontleend aan Wikipedia.  
© 2017 Sonnenborgh - museum & sterrenwacht
//