0
De grote meteoriet van Sonnenborgh van 4.5 miljoen jaar oud
De grote meteoriet van Sonnenborgh van 4.5 miljoen jaar oud

Meteorietenweekend

2 en 3 juni
In Nederland zijn tot nu toe 6 meteorieten ingeslagen. Eén daarvan – de grootste – kwam in 1843 in Utrecht neer. Op 2 juni a.s. is dat 175 jaar geleden en dat viert Sonnenborgh i.s.m. de Werkgroep Meteoren! Met een feestelijke inslaglustrum-avond op 2 juni en een Zondag met meteorieten op 3 juni.

foto Sebastiaan de Vet
de achtergrond

Meteoriet de 'Utrecht'

(foto: Sebastiaan de Vet)

De grootste meteoriet van Nederland viel op 2 juni 1843 in twee stukken neer in de (toen nog) weilanden aan de noordkant van Utrecht. Gierende geluiden en knallen vergezelden de inslag. De Utrechtse Courant schreef op 3 juni 1843: “Gisteren avond, ongeveer te 8 uur, is in de gemeente Blaauwkapel op een klein uur afstands van de stad een meteoorsteen neergevallen. […] Dezelve weegt 7 nederl. ponden, heeft eene onregelmatige, langwerpige gedaante, en is uitwendig met de aan deze raadselachtige ligchamen eigene zwarte korst omgeven, die slechts op eene plaats beschadigd is, waar de inwendige grijze stof des steens te voorschijn komt”. Met zijn grote massa wist het grootste meteorietfragment de bodem in te dringen tot een diepte van bijna een meter. Twee dagen later maakte de Utrechtse Courant ook melding van de vondst van het tweede fragment. Dit kleinere fragment sloeg in bij het gehucht Loevenhoutje, niet ver van de hedendaagse Gageldijk en wordt daarom ook wel het ‘Loevenhoutje’ genoemd.

2 juni: Inslaglustrum

Vier hét moment van inslaan op Sonnenborgh: 

 • 19.30 uur: deuren open
 • 20.00 uur: inslagmoment & bubbels
 • 20.30 uur: lezing “Meteorietonderzoek en het vroege Zonnestelsel: de ‘Utrecht’ en andere Nederlandse meteorieten” door Leo Kriegsman (geoloog aan de Universiteit Utrecht en bij Naturalis)
 • 21.15 uur: lezing “Speuren naar vuurbollen: de vlammende aankondiging van nieuwe meteorieten” door Felix Bettonvil (projectmanager Sterrewacht Leiden)

Natuurlijk is het ‘Loevenhoutje’ voor deze gelegenheid naar Sonnenborgh gehaald en met eigen ogen te bekijken. Het grootste fragment van de ‘Utrecht’ is permanent tentoongesteld in het Hongaars Natuurhistorisch Museum in Boedapest.

Reserveren

Voor het Inslaglustrum op 2 juni reserveer je vooraf je kaartje(s). De entree is €12,50 (incl. bubbels). Voor leden van de Werkgroep Meteoren geldt een korting: zij kunnen voor €10,- naar binnen.

Koop hier je kaartje(s)

3 juni: Zondag met meteorieten

Geen Zon op Zondag vandaag maar Zondag met meteorieten. Tussen 13.00 en 17.00 uur is Sonnenborgh geopend voor jong en oud met een vol meteorietenprogramma:

 • 14.00 en 15.30 uur - Magische Meteoren en Mysterieuze Meteorieten-show
  Scienceshow waarin je door experimenten alles te weten komt over meteorieten, meteoren, het verschil daartussen, hoe meteorieten inslaan op aarde en waar je ze kunt vinden.
 • doorlopend - Meteoriet-of-niet?
  Heb je een merkwaardige steen gevonden? Is het misschien een meteoriet? Breng ‘m mee naar het Meteorietenspreekuur. Er zitten mensen klaar van het meteorietdocumentatiecentrum van de Werkgroep Meteoren om jouw steen te onderzoeken.
 • doorlopend - Meteoriet-mondriaan knutselen
  Knutsel je eigen Mondriaan met plakband! Bekijk met een polariserende 3D-bril hoe het plakband verkleurt. Je bootst zo zonder dat je het door hebt het werk van een meteorietonderzoeker onder de microscoop na. Hè?! Ontdek het op 3 juni op Sonnenborgh.

Natuurlijk kun je ook op 3 juni het ‘Loevenhoutje’ met eigen ogen bekijken. Daarnaast staan met mooi weer de telescopen opgesteld en kun je als toetje de zon bestuderen. Op 3 juni gelden de reguliere entreeprijzen. Vooraf reserveren is niet mogelijk.