Naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden zaalhuur

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: Qeet en Sonnenborgh, de Gebruiker van de algemene voorwaarden, aannemer, verkoper, verhuurder;
Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker, koper, huurder;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever;
Het werk: het totaal van de tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden, waaronder verhuuropdrachten, en daarbij door Gebruiker geleverde materialen.

1. Indien een aan Gebruiker gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt
geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan Gebruiker te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom:
a. bij annulering na bevestiging van de opdracht is de Opdrachtgever gehouden 10% van de aanneemsom aan
Gebruiker te betalen;
b. bij annulering minder dan 15 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 25% van de
aanneemsom aan Gebruiker te betalen;
c. bij annulering minder dan 10 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 50% van de
aanneemsom aan Gebruiker te betalen;
d. bij annulering minder dan 5 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 75% van de
aanneemsom aan Gebruiker te betalen;
e. bij annulering minder dan 3 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 100% van de
aanneemsom aan Gebruiker te betalen.