Naar hoofdinhoud

Privacy statement

Sonnenborgh – museum en sterrenwacht, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement  beschrijven wij hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Contactgegevens:
Sonnenborgh – museum en sterrenwacht
Zonnenburg 2, 3512 NL
info@sonnenborgh.nl

Persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen bepaalde persoonlijke informatie wanneer je onze diensten gebruikt en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief schriftelijk, telefonisch of elektronisch hebt verschaft;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;

Deze informatie kan worden verzameld wanneer je onze website bezoekt, je inschrijft voor nieuwsbrieven, online entreekaarten koopt of je telefonisch, online of fysiek inschrijft voor een rondleiding.

Bij een bezoek aan Sonnenborgh – museum en sterrenwacht registreren wij je naam, telefoonnummer en de datum van je bezoek om onze diensten goed te kunnen uitvoeren.

Gebruik van informatie

Sonnenborgh – museum en sterrenwacht gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en verbeteren van onze diensten, zoals bezoek aan ons museum, sterrenkijkavonden en andere tentoonstellingen.
 • Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of vergelijkbare informatie, mits je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen jouw gegevens alleen in overeenstemming met de wet en met jouw toestemming. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in het kader van onze museumactiviteiten (zie Gebruik van informatie), hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sonnenborgh – museum en sterrenwacht bewaart je persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal vijf jaar voor administratieve doelen van Sonnenborgh – museum en sterrenwacht indien wij je e-mailadres in combinatie met eventueel andere persoonsgegevens hebben verkregen via online ticketverkoop of online of fysiek contact.
 • Indien je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief bewaren we de daarmee gemoeide persoonsgegevens nadat je je afmeldt van de nieuwsbrief niet.
 • Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 12 maanden voor persoonsgegevens die worden verzameld voor statistische doeleinden. Denk hierbij aan je postcode en eventueel een huisnummer.
 • Indien je hebt gereageerd op een vacature bij Sonnenborgh – museum en sterrenwacht, bewaren wij de ontvangen gegevens als naam, e-mailadres en andere persoonsgegevens vanuit de CV of motivatiebrief voor maximaal vier weken na afloop van de wervings- en selectieperiode, tenzij je toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren.
 • Indien je tijdens je bezoek aan ons museum fysiek gegevens als naam en telefoonnummer achterlaat, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal vier weken.
 • Indien je onze Facebook-pagina volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Facebook hanteert.
 • Indien je ons YouTubekanaal volgt, gelden daarvoor de privacyregels die YouTube hanteert.
 • Indien je ons op Twitter volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Twitter hanteert.
 • Indien je ons op Instagram volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Instagram hanteert.

Fotografie op onze website en social media

Sonnenborgh – museum en sterrenwacht laat van tijd tot tijd foto’s en video opnamen voor publiciteitsdoeleinden maken waarop gasten en bezoekers te zien zijn.  Denk aan onze website en social media-kanalen. Indien je bezwaar hebt tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent, kan je dit bij Sonnenborgh – museum en sterrenwacht kenbaar maken via het volgende e-mailadres: pers@sonnenborgh.nl. Sonnenborgh – museum en sterrenwacht spant zich in dat geval in om de verdere openbaarmaking van het materiaal te voorkomen. Kinderen onder de 16 jaar fotograferen wij niet zonder toestemming van zowel het kind als de ouders. Bij besloten evenementen (zoals bruiloften, feesten, zakelijke bijeenkomsten) worden dergelijke foto’s alleen gebruikt na toestemming van de opdrachtgevende partij.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Sonnenborgh – museum en sterrenwacht ze?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De website van Sonnenborgh – museum en sterrenwacht maakt gebruik van cookies die het bezoekersgedrag in kaart brengen. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur waardoor jouwgebruik van de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij krijgen hierdoor inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of diensten aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Dit verzoek kun je sturen naar info@sonnenborgh.nl.

Sonnenborgh – museum en sterrenwacht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Disclaimer

De informatie op de website van Sonnenborgh – museum en sterrenwacht wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Sonnenborgh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van Sonnenborgh worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen en aanvullingen privacy statement

Dit privacy statement kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. De bijgewerkte versie wordt op onze website geplaatst met de bijgewerkte datum en inwerkingtreding. Door gebruik te maken van onze diensten stem je in met de voorwaarden van dit privacy beleid.

Dit privacystatement  is in augustus 2023 opgesteld met inachtneming van de AVG en is bedoeld als algemene informatie. Voor specifieke juridische adviezen, raden wij je aan om een juridisch adviseur te raadplegen.