Naar hoofdinhoud
Tot en met de tweede week van maart zullen er verbouwingen aan de wc's in het bastion plaatsvinden. Het bastion is hierdoor op sommige dagen minder toegankelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum. We hopen op uw begrip.

Privacy policy

Disclaimer

De informatie op de website van Sonnenborgh – museum en sterrenwacht wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Sonnenborgh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van Sonnenborgh worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Bescherming persoonsgegevens

Sonnenborgh onderschrijft de noodzaak van dataminimalisatie en van een zorgvuldig beheer van persoonsgegevens. Het beleid van Sonnenborgh is erop gericht om de privacy van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Gegevens van bezoekers worden bewaard in een beveiligde omgeving en niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij wet- of regelgeving dit vereist of wanneer dat noodzakelijk is om gevraagde diensten en producten te leveren. Hierbij werkt Sonnenborgh samen met partners die eveneens de passende zorgvuldigheid in acht nemen wat betreft privacy. Gegevens met betrekking tot persoonskenmerken worden sowieso niet verzameld of bewaard, uitgezonderd eventueel leeftijd (bijvoorbeeld ten behoeve van inschrijving voor specifieke, leeftijdsgebonden activiteiten of bezoekersonderzoek).

Ten behoeve van administratieve activiteiten en verplichtingen m.b.t. medewerkers en vrijwilligers (fiscus, verzekeringen, wettelijke regelingen) en met betrekking tot financiële transacties (reserveringen, online kaartverkoop, verhuur, leveranciers, etc.) worden de daarvoor noodzakelijke gegevens bewaard en gebruikt. Gegevens verzameld in het kader van administratieve afhandeling kunnen (desgevraagd) verwijderd worden, indien aan de administratieve verplichtingen is voldaan c.q. deze niet meer nodig zijn (dit ook met inachtneming van regels van belastingdienst, gemeente en mogelijke subsidiegevers en sponsors).

Sonnenborgh verzamelt e-mailadressen van o.a. donateurs, scholen en kopers van online tickets voor eigen communicatieve doeleinden. Dit betreft beperkte gegevens: naam, mailadres en postcode (letters), tenzij er ook sprake is van een administratieve (en eventueel financiële) relatie.