0
camping Sonnenborgh
camping Sonnenborgh

Algemene voorwaarden Loterij Camping Sonnenborgh

  1. De winnaars van de prijs krijgen van Camping Sonnenborgh enkele data in juli/ augustus 2021 voorgelegd waaruit in overleg gekozen kan worden. Op de gekozen datum kunnen de winnaars genieten van hun unieke nacht onder de sterren! Mits noodzakelijk zou naar september uitgeweken kunnen worden. 
  2. Deelnemers mogen niet jonger zijn dan 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. 
  3. Winnaars krijgen per e-mail een bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  4. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
  5. De kopers van een lot voor Camping Sonnenborgh geven toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We sturen alle deelnemers van Camping Sonnenborgh eenmalig een mail/nieuwsbrief over het verloop van de actie en met de vraag of ze lid willen worden van de nieuwsbrief van Sonnenborgh museum en sterrenwacht. 
  6. De winnaar(s) van de hoofdprijs geven toestemming voor het maken van een foto met de tent voor gebruik in de nieuwsbrief, diverse sociale netwerken en jaarverslag van Sonnenborgh - museum en sterrenwacht. We gaan in overleg met de winnaars hoe ze in beeld worden gebracht.
  7. De winnaars(s) houden zich aan de dan geldende corona-maatregels op het moment dat zij verblijven op Camping Sonnenborgh.
  8. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar. 
  9. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  10. De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website en sociale mediakanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.