0
onthulling plaquette Kees de Jager
Onthulling van de plaquette voor Kees de Jager door dhr. Rob van de Water en prof. dr. Edward van den Heuvel (foto Marieke Wijntjes)

Eeuwfeest Kees de Jager

Op 29 april 2021 werd wereldberoemd astronoom en oud-directeur van Sonnenborgh prof. dr. Kees de Jager 100 jaar oud. Sonnenborgh organiseerde een online eeuwfeest voor vakgenoten, oud-leerlingen, kennissen, vrienden en andere geïnteresseerden. Vanaf Sonnenborgh, de plek waarmee Kees de Jager zijn leven lang innig verbonden is geweest. Kees de Jager keek mee vanaf zijn woonplaats op Texel.

De bijeenkomst startte met het toezingen van de eeuweling, door ongeveer 300 deelnemers aan de zoom-sessie en felicitaties van directeur van Sonnenborgh, Maarten Reichwein. Prof. dr. Ewine van Dishoeck, president van de Internationale Astronomische Unie, sprak over de grote nationale en internationale betekenis van het werk van Kees de Jager. Dr. Michael Wise, directeur bij SRON Netherlands Institute for Space Research, sprak over zijn voorganger Kees de Jager en de pioniersrol die hij heeft vervuld binnen het Nederlandse ruimteonderzoek. Dr. Sebastiaan de Vet, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde en vrijwilliger bij Sonnenborgh, leidde de kijker rond door Sonnenborgh en de plekken waar Kees de Jager onlosmakelijk mee verbonden is. Zo gaf hij uitleg bij de zonnespectrograaf, waarmee Kees de Jager in de jaren 50 wereldberoemd onderzoek deed naar de zon. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de grote rol die Kees de Jager altijd gespeeld heeft bij het populariseren van de sterrenkunde.

Aan het einde van het eeuwfeest werd een plaquette met de beeltenis van Kees de Jager onthuld. Deze werd Kees de Jager en Sonnenborgh aangeboden door dhr. Rob van de Water, oud-cursist van Kees de Jager, en prof. dr. Edward van den Heuvel, emeritus hoogleraar sterrenkunde en 2e promovendus van Kees de Jager. Jan de Jager, zoon van Kees, sprak na de onthulling een dankwoord uit namens zijn vader.

Het online eeuwfeest is terug te kijken via YouTube.
Binnenkort te zien: wisseltentoonstelling Onderzoek de zon met Kees de Jager


Foto: Jan de Jager naast de plaquette voor zijn vader.