Naar hoofdinhoud

Een museaal binnenterrein

Eind oktober startte de renovatie van de museumtuin van Sonnenborgh. De renovatie betekent aan de ene kant noodzakelijk onderhoud aan de bestrating en afwatering van het terrein boven op bastion Sonnenborgh. Aan de andere kant behelst het een herinrichting van de museumtuin. Afgelopen zomer haalden we met de succesvolle loterij ‘Camping Sonnenborgh’ genoeg geld op om deze herinrichting te kunnen bekostigen. En nu gaat het beginnen! Op 26 oktober werden de eerste graafmachines de hoge bastionmuur opgehesen. Nu een week later ligt er al grotendeels een maanachtig landschap. Klaar om opnieuw ingericht te worden.

Onderhoud en restauratie
Bastion Sonnenborgh is een icoon in de stad: gebouwd in 1552 in opdracht van Keizer Karel V is het het meest compleet bewaarde bastion van de 16e-eeuwse verdedigingswerken van Karel V in Utrecht. En een van de best bewaarde bastions in Noord-West Europa. Onderhoud en restauratie van het bastion zijn eens in de zoveel jaren nodig. Nadat in twee fasen de bastionmuur aan de buitenkant gerestaureerd is, is het nu noodzakelijk dat de inwatering van de muur door regenwater van bovenaf vermindert.

Herinrichting museumtuin
Dit noodzakelijk onderhoud is het ideale moment om de museumtuin van Sonnenborgh opnieuw in te richten. Met deze herinrichting wordt de rijke historie van Sonnenborgh ook in de tuin zichtbaar. En het museum uitgebreid met een inhoudelijke museale buitenruimte. Zo zal in het ontwerp en de beplanting van de tuin terug te zien zijn dat hier vanaf 1639 de eerste hortus botanicus et medicus van de Universiteit Utrecht was. Vroeger werd op Sonnenborgh de tijd voor de stad Utrecht bepaald aan de hand van de meridiaanlijn. Deze lijn is nu te zien ín het museum – op de vloer van de Meridiaanzaal – maar loopt in de nieuwe museumtuin vanuit de sterrenwacht dwars door de tuin. Ook de geschiedenis van het KNMI, op Sonnenborgh opgericht in 1853, krijgt een plek in de buitenruimte.

Het gehele project van onderhoud, restauratie en herinrichting neemt enkele maanden tijd in beslag. Hieronder een collage van de voortgang van de werkzaamheden.

It's getting better all the time..

7 december 2021
collage tuin 7 december

De meridiaan van Utrecht is doorgetrokken!

25 november

Het begin

eind oktober

Met dank aan

De herinrichting wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de deelnemers aan loterij Camping Sonnenborgh en de steun van diverse fondsen en partijen: BPD Cultuurfonds, De Winter-Heijnsius Stichting, Elise Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, Hendrik Mullerfonds, K.F. Hein Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Dioraphte, Vrienden van Sonnenborgh.

Opdrachtgever: K.F. Hein Fonds Monumenten.
Uitvoering: BENT projecten, Copijn Landschapsarchitecten, Sonnenborgh – museum & sterrenwacht, Stadsherstel Utrecht.