Naar hoofdinhoud
Sonnenborgh vanaf de Maliesingel
Sonnenborgh vanaf de Maliesingel

Stichting en bestuur

Sonnenborgh – museum & sterrenwacht kent een stichtingsvorm met een bestuur. Alle informatie hierover staat hieronder. Ook is de ANBI-verklaring van Sonnenborgh op deze pagina te downloaden. De jaarverslagen en financiële verslagen van Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh en van Stichting Vrienden van Sonnenborgh zijn op deze pagina in te zien.

Een meisje kijkt door een telescoop naar de zon in de tuin van Sonnenborgh

Stichting en bestuur

Het bestuur van Sonnenborgh - museum & sterrenwacht stelt begroting, jaarverslag, jaarrekening, museaal- en personeelsbeleid vast. Het bestuur wordt in de uitvoering van zijn taken ondersteund door een directeur die ook belast is met de dagelijkse leiding. De vaste staf van Sonnenborgh telt vijf medewerkers op 3,1 formatieplaats. Verder telt Sonnenborgh rond de zeventig vrijwilligers: publieksbegeleiders, huismeesters, baliemedewerkers en medewerkers technische dienst.

Sonnenborgh kent een Raad van Advies en wordt verder ondersteund door een Stichting Vrienden van Sonnenborgh. Deze Vriendenstichting ondersteunt Sonnenborgh bij de totstandkoming van tentoonstellingen, zoals 'Meten = weten! Het observatorium van Buys Ballot', en bijzondere projecten zoals de aanschaf van een mobiel planetarium of zonnetelescoop.

Bestuur Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh

 • Ir. Felix Bettonvil - voorzitter, projectmanager sterrenwacht Universiteit Leiden
 • drs. Peter de Haan - lid, directeur Museon
 • dhr. Steef Klop - penningmeester, zelfstandig adviseur
 • Danielle Kikken - secretaris, partner BOUF Legal
 • drs. Nicoline Meijer- lid, directeur Marketing en Communicatie ROC Midden Nederland
 • prof. dr. Rens Waters - lid, hoogleraar sterrenkunde Universiteit van Amsterdam, voormalig directeur SRON 

Bestuur Stichting Vrienden van Sonnenborgh

 • dhr. Hans Mellink – voorzitter, organisatieadviseur en interimmanager
 • vacature – secretaris
 • mr. Falco Houwer – penningmeester, belastingadvocaat en -adviseur
 • dhr. Steef Klop, lid, qq. namens bestuur Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh

Raad van Advies Sonnenborgh

 • prof.dr. Michiel van den Broeke - faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht
 • Lucas Ellerbroek - onderzoeksdirecteur eLEAF & wetenschapscommunicatie National Geographic
 • dhr. Hans Mellink - voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van Sonnenborgh
 • Prof. dr. Maarten van Aalst - hoofddirecteur & chief scientist KNMI
 • dhr. Frans Stravers - hoofd communicatie SRON
 • prof.dr. Henk Kummeling - rector magnificus Universiteit Utrecht