0

Vroman op de sterrenwacht

Maar het is die goddelijke nacht
onder de druppelende Sterrenwacht
waar ik zo naar verlang
mijn kille monddruk op je natte wang
allebei zo weerloos naakt
nu al zeventig jaar later
heeft mij nooit een druppel water
meer zo gul en geil gemaakt 


Op de muur van de sterrenwacht - aan de kant richting Lepelenburg – staan sinds de zomer van 2020 versregels geschilderd van de Nederlandse-Amerikaanse dichter Leo Vroman. Ze staan in lijn met het 'Vromanbankje' langs de Singel waarop de liefde tussen Vroman en dichter Tineke Sanders opbloeide. Hij zou haar daar in november van het jaar 1938 voor het eerst gezoend hebben. In de regen. Een moment dat Vroman vaak aanhaalde in zijn gedichten.

Leo Vroman was van Joodse afkomst en vertrok in 1947 naar de Verenigde staten waar hij met Tineke trouwde. Hij was naast dichter ook (toneel)schrijver, tekenaar, schilder, bioloog en hematoloog. Vroman overleed in 2014.

Leo Vroman en Tineke Sanders vormen het ultieme dichterspaar. Hun liefde wordt beschreven in de biografie over Vroman van Mirjam Van Hengels, en ook in vele gedichten en prozafragmenten van Vroman zelf. In Vromans poëzie duikt de sterrenwacht diverse malen op, ook het bankje aan het water.

De Utrechtse dichter en vertaler Arjaan van Nimwegen is initiatiefnemer van de versregels op de sterrenwacht. Hij haalde voor dit monument geld bij elkaar via crowdfunding onder een hele achterban van Vroman-liefhebbers.